" 0 0

برای شروع در کادر بالا عدد وارد کنید و اینتر بزنید!
عدد شما باید بین 0 تا 2000 باشد.
عددهای بعدی را طبق راهنماییها وارد کنید.
سرعت عمل و دقت حرف اول را می زند!
شروع کنید...
با کلیک بر روی ثانیه شمار، می توانید ثانیه را صفر کنید.
ولی دقت داشته باشید که عدد مورد نظر دوباره تولید می شود!

شروع مجدد

ثبت رکورد و کَل کَل!